تماس با ما

برای تماس با پارسه لیزر از روش های زیر استفاده کنید.

برش لیزر و خم فلزات پارسه
تهران - شهر قدس - جاده کمربندی اندیشه -جنب نمایندگی سایپا - پلاک169

09209309674
02146864649

parsehlaser@gmail.com

کارگاه صنعتی پارسه لیزر