ویدئوی برش لیزر ورق استیل 12 میلیمتر پارسه لیزر

 برش لیزر ورق استیل با ضخامت 12 میلیمتر دستگاهی بسیار قدرتمند می خواهد و همچنین خروجی با کیفیت از این دستگاه روی این ضخامت، قطعا نیاز به تنظیمات و راه اندازی دستگاه در بهترین حالت را دارد. در پارسه لیزر با استفاده از دستگاه های مدرن اروپایی و همچنین با استفاده از متخصصین و اپراتور های مجرب، خروجی های دستگاه برش لیزر برای ضخامت های بسیار بالا تا 25 میلیمتر و حتی بالاتر، مثال زدنی است.

مطالعه بیشتر