ویدئوی برش لیزر برنج (برش لیزر ورق 1 میلیمتر برنج پارسه لیزر)

برش لیزر برنج همانطور که می دانید با چالش هایی روبرو است. دلیل اصلی چالش برش لیزر برنج، بخاطر انعکاس اشعه لیزر است. فلزات رفلکتیو همواره برای دستگاه برش لیزر Co2 مشکلاتی ایجاد می کنند. به همین دلیل ضخامت برش این ورق ها نسبت به فلزات آهن یا استیل کمتر است.
برش لیزر برنج و مس و سایر آلیاژهای مس مانند برنز فرآیندی دشوار برای دستگاه های برش لیزر استاندارد CO2 است که به علت هدایت حرارتی و ویژگی های بازتاب دهنده این مواد است که می تواند به شدت به لیزرهای CO2 آسیب برساند.

مطالعه بیشتر